Háčkarky expertky návody k svojej práci snáď ani nepotrebujú. Ale asi aj im ide háčkovanie podľa dobrého návodu rýchlejšie a ľahšie. Vedieť čítať návody je dôležité, hoci na prvý pohľad sa to môže zdať náročné. Ale skutočne len na prvý pohľad. ;)

V dobrom návode by ste mali nájsť:

1. Popis veci, ktorú budete háčkovať
Už samotný názov by vám mal povedať, čo budete háčkovať. Mňa vždy poteší podrobnejší popis vecičky, niekedy až poetický alebo dokonca príbeh o tom, ako vecička a návod vznikali.

2. Náročnosť
Niektoré veci sa háčkujú jednoducho a rýchlo, iné vyžadujú skúsenosti. Preto by v návode malo byť napísané, aké náročné háčkovanie danej vecičky je. Všeobecne poznáme 4 stupne náročnosti:
1. Začiatočník – projekty pre úplných začiatočníčky, ktoré vedia háčkovať pevné očko, retiazkové očko, krátky stĺpik, polstĺpik a dlhý stĺpik, vedia ich zháčkovať a ukončiť prácu.
2. Ľahké – základné očká a stĺpiky by ste mali vedieť háčkovať vo vzoroch. Tiež by ste mali vedieť urobiť niektoré špeciálne stĺpiky (napr. kôstku, pikotku, vejárik), striedať farby, háčkovať do kruhu a zošívať jednotlivé diely.
3. Stredne ťažké – okrem základných stĺpikov by ste mali vedieť háčkovať zložitejšími technikami a pracovať s náročnejšími (viackrokovými) pokynmi. Príkladom sú krajkové vzory, projekty s detailnejším tvarovaním. Mali by ste mať aj základné znalosti z konštrukcie odevov, aby ste ich vedeli spojiť do celku.
4. Expert – háčkarky expertky vedia pracovať s rôznymi priadzami a háčikmi (aj veľmi úzkymi), striedajú veľa farieb, háčkujú s komplikovanými technikami i návodmi. Zvládnu urobiť odevy so zložitou konštrukciou.
Všetko je to však v rovine „mali by ste“ a myslím si, že ak máte háčkovací talent a dostatok trpezlivosti, môžete zvládnuť aj náročnejší stupeň. Pri zostavovaní týchto stupňov som si spomenula na svoje začiatky, keď sa väčšinou háčkovali dečky, golieriky a pod. Samozrejme tými najtenšími háčikmi. Znamená to, že moje prvé vecičky boli s náročnosťou stupňa 3.  Asi aj preto sa mi neskôr háčkovanie čiapok a iných doplnkov nezdalo byť ťažké.

3. Veľkosť
Návod by mal obsahovať informácie pre akú veľkosť (veľkosti) je písaný. Je perfektné, ak sú rozmery hotového výrobky udané v centimetroch – je to pomoc i v prípade, keď sa rozhodnete háčkovať z inej priadze, ako je uvedené v návode.

4. Potrebný materiál
Asi pri každej háčkovanej práci potrebujeme háčik, priadzu, nožnice a ihlu, tiež nejaký doplnkový materiál na ozdobu (gombíky a pod.). V návode by mala byť uvedená presná veľkosť háčika. Tiež názov priadze s uvedeným jej výrobcu a návinu i množstvo, ktoré budeme potrebovať.

5. Skúška hustoty háčkovania
Pri háčkovaní je dôležité napätie priadze a hustota háčkovania. Ide o počet stĺpikov a riadkov na konkrétny rozmer – v návodoch sa väčšinou uvádza 10x10cm. Vždy je dobré si vyskúšať, či sa vaše háčkovanie zhoduje s hustotou háčkovania uvedenou v návode. Až potom dosiahnete totožnú veľkosť. Uháčkujete si skúšobný vzorník a porovnáte vašu hustotu s určenou. Vzorník by mal mať rozmery aspoň 12x12cm a mali by ste ho merať čo najpresnejšie pravítkom.

6. Názvy, skratky a symboly použitých očiek a stĺpikov
Ide o zoznam použitých očiek a stĺpikov, ich skratiek alebo symbolov, ak sú v návode použité. Veľmi pekne spracovaný prehľad je vytvorený na vlny.sk, kde je uložený i vo formáte pdf, ak si ho chcete uložiť alebo vytlačiť.

Niektoré háčkarky majú problém s čítaním kreslených návodov. Ja ich mám veľmi rada, z diagramu rýchlejšie prečítam vzor či postup práce. Ich výhodou je, že sa používajú rovnaké na celom svete. Doplňujúci písaný text je však veľmi potrebný.
Ako sa majú čítať schémy?
V schéme každá značka znamená požadovaný úkon (napr. krátky stĺpik alebo polstĺpik), pričom je vždy presne nakreslený ich počet. Schémy sú kreslené v klasických radoch (pri háčkovaní rovno) alebo v kruhových radoch (pri háčkovaní do kruhu). Prvý rad sa číta z pravej strany doľava.
Čítanie háčkovanej schémy je vysvetlené v tomto videu.


7. Samotný postup
Ide o inštrukcie k samotnej práci. V tomto kroku už teda háčkujete. Text sa píše v riadkoch, začiatok každého riadku je označený, napr. ako R1, R2 a pod. Každý úkon by mal byť zrozumiteľne popísaný, pričom pre jednotlivé stĺpiky a očká sa používajú skratky vysvetlené v úvode návodu.
Príklad 1:
Uháčkujte 21 ro.
R1: do druhého RO od háčika 1ks, do každého ďalšieho RO urobte 1KS až do konca riadku (20KS)
Vysvetlenie: Uháčkujete 21 retiazkových očiek. Do druhého retiazkového očka od háčika urobíte 1 krátky stĺpik. Rovnako do každého ďalšieho retiazkového očka uháčkujete krátky stĺpik. Na konci riadku budete mať hotových 20 krátkych stĺpikov.

Príklad 2:
R5: (2DS do prvého DS, 1DS do ďalších 3 DS) opakovať (30DS)
Vysvetlenie: Urobíte 2 dlhé stĺpiky do prvého dlhého stĺpika z predošlého riadku, potom 1 dlhý stĺpik do každého z troch nasledujúcich dlhých stĺpikov. Toto budete opakovať celý riadok. Na jeho konci budete mať 30 dlhých stĺpikov.

Svoje zručnosti si môžete vyskúšať napr. aj na mojich návodoch, veľa z nich ponúkam ako darček zdarma ;) Príjemné háčkovanie! ♥